ron.png

רון וידיסלבסקי

(1971-2006)
חפש

חי בספר

"איזה בן חכם יש לך",

אמר האיש בהתפעלות.

"ממש עילוי הבן שלך",

הוסיף האיש בהתרגשות.

 

רסיסי גאווה

מעורבלת בצער

נשרו על לחיי.

געגועים אליך

רסקו אותי,

בני החי בתוך ספרו.

17.6.2011

שתף שתף עם החברים בפייסבוק את 'חי בספר שתף עם החברים בטוויטר את 'חי בספר