ron.png

רון וידיסלבסקי

(1971-2006)
חפש

הודעה של אגודת הסטודנטים של אונ' בר אילן על הספר של רון

לתלמידי החוג לכלכלה ואלו הלומדים את הקורס מבוא לכלכלה!!!

אגודת הסטודנטים מציעה לכם למכירה את הספר "מבוא לכלכלה- פתרונות מפורטים לתרגילים מרכזיים"

הספר שנכתב ע"י רון וידיסלבסקי, מראה פתרונות מפורטים לתרגילים חשובים ומרכזיים ללומדים בקורס למיקרו כלכלה.

אין צורך בידע קודם בכלכלה- הפתרונות מוסברים מההתחלה בצורה פשוטה.

הספר מתאים לתלמידי כלכלה ומינהל עסקים בכל האוניברסיטאות והמכללות וגם לסטודנטים שאינם כלכלנים ושלומדים מבוא לכלכלה.

הספר מומלץ ע"י מרצים בחוג לכלכלה ונמצא בשימוש באב"ג, באוניברסיטת בר אילן, העברית ובמכללות כמו ספיר, רמת גן, נתניה ועוד.

שתף שתף עם החברים בפייסבוק את 'המלצה של אגודת הסטודנטים שתף עם החברים בטוויטר את 'המלצה של אגודת הסטודנטים