ron.png

רון וידיסלבסקי

(1971-2006)
חפש

תודות והוקרות - רון וידיסלבסקי

אני בחמישייה הראשונה

אני בחמישייה הראשונה!
▪ ▪ ▪ ◄◄

להיות מורה זה דרך חיים

להיות מורה זה דרך חיים,
▪ ▪ ▪ ◄◄

מלגת הצטיינות אונʹ תʺא

מלגה כאות הוקרה על הצטיינות בלימודים - אונʹ תל אביב,
▪ ▪ ▪ ◄◄

מלגת הצטיינות - ברכה מפרופʹ

מלגת הצטיינות אונʹ תל אביב - ברכה מפרופʹ י. צנג - דקאן הפקולטה לניהול,
▪ ▪ ▪ ◄◄

BA בניהול וכלכלה בהצטיינות

BA בניהול וכלכלה בהצטיינות - אונʹ תל אביב,
▪ ▪ ▪ ◄◄

שתף שתף עם החברים בפייסבוק את 'תודות והוקרות שתף עם החברים בטוויטר את 'תודות והוקרות