ron.png

רון וידיסלבסקי

(1971-2006)
חפש

פרק א - עקומת התרומה

עקומת התמורה

פרק אʹ עקומת התמורה, שאלה 1) הסתכל על הגרף משמאל ורשום איזו נקודה עדיפה: - A בהשוואה ל- C - A בהשוואה ל- B, - A בהשוואה ל- D, תשובות (בלי הסברים):C עדיפה על A , B עדיפה על A , לא ניתן...
▪ ▪ ▪ ◄◄

עקומת התמורה

פרק אʹ עקומת התמורה, שאלה 1) הסתכל על הגרף משמאל ורשום איזו נקודה עדיפה: - A בהשוואה ל- C - A בהשוואה ל- B, - A בהשוואה ל- D, תשובות (בלי הסברים):C עדיפה על A , B עדיפה על A , לא ניתן...
▪ ▪ ▪ ◄◄

שתף שתף עם החברים בפייסבוק את 'פרק א - עקומת התרומה שתף עם החברים בטוויטר את 'פרק א - עקומת התרומה